Filip Moravec

Filip Moravec

učitel hry na kytaru


       Filip Moravec pochází z Jilemnice. Hru na kytaru studoval nejprve na ZUŠ v Jilemnici pod skvělým vedením pana učitele Jiřího Jelínka. Dále pak na Konzervatoři Jana Deyla v Praze u prof. Václavy Rejlkové a vedlejší obor – hru na varhany – u prof. Dorothei Fleischmannové. Studium zakončil v roce 2009 absolutoriem. V lednu roku 2007 úspěšně složil přijímací zkoušky na hudební fakultu AMU v Praze do kytarové třídy prof. Milana Zelenky. V červnu 2012 dokončil své vysokoškolské vzdělání státní závěrečnou zkouškou. Při studiu provedl nespočet vystoupení a koncertů na půdě školy i mimo ni, a to jak sólově, tak v různých komorních seskupeních (s flétnou, kytarou, trubkou, houslemi, čembalem, klavírem, akordeonem, zpěvem i komorním smyčcovým orchestrem). V minulosti vystupoval i v zahraničí – v Pražském domě v Bruselu, polské Varšavě nebo Frankfurtu nad Mohanem. Dosud se zúčastnil několika kytarových soutěží: v roce 2002 se stal vítězem celostátní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru ve své kategorii, v roce 2007 byl na soutěži konzervatoří v Pardubicích a třikrát se aktivně zúčastnil prestižního Mezinárodního kytarového bienále v Kutné Hoře (2004, 2011, 2015). Jezdí pravidelně na mistrovské kytarové kurzy do Mikulova a na hrad Křivoklát, kde již navštívil lekce mnoha domácích i zahraničních kytarových virtuozů a úznávaných pedagogů (M. Mysliveček, T. Offermann, M. Dylla, P. Zaleski, A. Swete, P. Marquéz, S. Viola, P. Šteidl, T. Fellow, Reentko, J. Panetsos, ... ). V roce 2011 působil v souboru „Ensemble Tanguedia Praha“, s kterým se věnoval téměř výhradně interpretaci skladeb argentinského skladatele Astora Piazzolly. Soubor se bohužel dočasně rozpadl. Od roku 2016 spolupracuje a vystupuje s mezzosopranistkou Pavlou Švestkovou, s kterou připravili program španělské hudby s názvem „Hudba španělské kytary a jejích písní“. Hlavní osu koncertu tvoří písně F. G. Lorcy doplněné o slavné španělské skladby pro klasickou kytaru. Dále pak spolu vystupují v nemocnicích a léčebnách LDN pro pacienty s projektem „Tóny do bílého ticha“, kdy se snaží potěšit pacienty především českými, slovenskými a španělskými lidovými písněmi. V současné době se mimo sólo hry věnuje také tvorbě a hraní doprovodů k pop/folk/jazz i vlastním písním. Vystupuje v duu se zpěvačkou a hraje na elektroakustickou-klasickou kytaru a ukulele.

 

 

Copyright © 2017 Music Academy Prague s.r.o. Powered by EVANEK Web Design Studio
EN CZ