Radek Žitný

učitel hry na saxofon a klarinet


       Vzdělání: hra na klarinet na Pražské konzervatoři (ve třídě prof. P. Čápa)a na HAMU v Praze (ve třídě prof. V. Mareše, prof. J. Hlaváče, I. Venyše, J. Macha) . Zároveň hra na saxofon na Pražské konzervatoři (ve třídě P. Škrny). Během studií premiéroval a nahrál několik skladeb soudobých českých i zahraničních autorů, které byly oceněny na mezinárodních soutěžích. Je mj. vyhledávaným hráčem na basklarinet a basetový roh. V uplynulých koncertních sezónách působil v několika orchestrech: Talichova komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Plzeňská filharmonie, GOJA Music Hall, Stavovské divadlo, Virtuosi di Praga, Orchestr Berg, Ensemble Terrible, Originální pražský synkopický orchestr, Bohemia symphony orchestra, Ježkovy stopy, Original Vintage Orchestra, Blue Star Václava Marka. Soutěže: Mezinárodní klarinetové soutěži ve Wroclavi 2011 (čestné uznání); Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2015 (1. nejlepší český mužský kandidát). Píše faktografické knihy (od roku 2009 vydal již 7 publikací). Spolupracuje již řadu let s Českým rozhlasem a Masarykovou univerzitou v Brně. Je zván i na historická sympozia s tematikou protektorátu a poválečné retribuce.

 

 

Copyright © 2017 Music Academy Prague s.r.o. Powered by EVANEK Web Design Studio
EN CZ