Jméno a příjmení
Filip Jelínek
Vyučuje
Klasický zpěv, Populární zpěv, Klavír
Jazyky
Čj, Aj
Výuka i online
Ano

Vzdělání

Filip absolvoval klavír na ZUŠ Šimáčkova pod vedením MgA. Denisy Novákové. Dále v něm pokračoval na Pedagogické fakultě, kde vystudoval bakalářské obory hudební výchova a dějepis se zaměřením na vzdělávání. Studium sólového zpěvu začal u BcA. Hanny Blachutové a následně v něm pokračuje na konzervatoři Jana Deyla u MgA. Václava Bartha Ph.D.

Úspěchy

Ve 12 letech nastoupil do chlapeckého sboru „Pueri gaudentes“ pod vedením Zdeňky Součkové, Libora Sládka a Jana Kyjovského. Účastnil se několika sborových projektů po Evropě i mimo ni, externě spolupracuje s Kühnovým sborem, vystupoval dále s pedagogickým fakultním sborem UK, Vysokoškolským sborem a dalšími.

Současná činnost

Jak ve zpěvu, tak v klavírní praxi se zaměřuje především na klasicismus a romantismus, ale k jeho zájmům patří i moderní hudba 20. a 21. století. Mimo hudbu se věnuje literární tvorbě (svou první knihu „Zlatá perla a cesta kolem světa“), herectví (vystupuje v divadelní hře „Hostina dravců“ nebo ve studentském projektu „20/21“), malířství a pod záštitou Opera studio Praha účinkuje v opeře Jaroslava Krčka „Šaty, jaké svět neviděl“.

Anna Králová
Anna Králová
+420 733 575 766
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.